Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές και αλλαγές γίνονται μόνο σε παραγγελίες εντός Ελλάδας.

Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άθικτη κατάσταση μαζί με τα καρτελάκια.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Στάδια επιστροφής

1. Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα

Φόρμα Επιστροφής Προϊόντων

Πατήστε για εμφάνιση της φόρμας

2. Παραλαμβάνοντας τα στοιχειά σας υπάρχει επικοινωνία από την εταιρεία για τον τρόπο επιστροφής.
3. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με πίστωση η σύμφωνα με την αρχική μέθοδο πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα ταχυδρομικά έξοδα.
4. Αποστέλλετε το δέμα σε κάποιο κατάστημα ΕΛΤΑ.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Στάδια αλλαγής

1. Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα

Φόρμα Αλλαγής Προϊόντων

Πατήστε για εμφάνιση της φόρμας

2. Παραλαμβάνοντας τα στοιχεία σας υπάρχει επικοινωνία από την εταιρεία για τον τρόπο αλλαγής
3. Αποστέλλετε το δέμα σε κάποιο κατάστημα ΕΛΤΑ
4. Ελέγχετε την διαθεσιμότητα προϊόντων ίσης ή μεγαλύτερης αξίας

 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρωταρχική αποστολή του athinagkini.com είναι να σας παραδίδει τα προϊόντα που παραγγείλατε στη σωστή ποιότητα, ποσότητα και χρόνο ώστε πάντα να είστε πλήρως ευχαριστημένοι από τη συνεργασία σας μαζί μας.

Συνεπώς, αν κάτι από τα παραπάνω δεν έχει τηρηθεί, τότε επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3256420, (Ωράριο Καταστήματος, εκτός επίσημων αργιών) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@athinagkini.com,για να μας ενημερώσετε. Εμείς, με βάση τους παρακάτω κανόνες αλλά κυρίως με γνώμονα τη δική σας εξυπηρέτηση, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να έχουν προκύψει με τη παραγγελία σας.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το προϊόν που σας παραδόθηκε έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, έχετε το δικαίωμα να το επιστρέψετε. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

– Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου σφάλματος

– Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, ή αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, άλλως σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αντικατάσταση, θα σας επιστρέφονται τα χρήματα της αρχικής αγοράς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή σας.

– Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας θα ενημερώσουμε την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί στη συνέχεια σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την μεταξύ σας σύμβαση, χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

– Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση σε εσάς του αντικατασταθέντος προϊόντος βαρύνουν εμάς.

– Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.